Hemisphäre

Tehnički podaci

R = D
r= 0,1D
h = 0,1935D - 1,6s

Tehnički dokument

Legenda

D - spoljašnji prečnik
R - sferni radijus
r - torusni radijus
h - ukupna visina
s - debljina materijala

Polulopte su sastavni deo metalne galanterije i vakumskih rezervoara. Polulopta se izrađuje iz segmenata. Segmenti se izraduju iz kriški a na vrhu se nalazi kalota.


 

 • Pogledaj - Primer za porudžbinu

  TRV PL - 1200X6 S235JRG2
  PL polulopta
  1200 - spoljašnji prečnik
  6 - debljina danca u mm
  S235JRG2 - kvalitet lima S235JRG2 ili neki drugi
Nach oben