Flachen Böden

Tehnički podaci

R = D
r= 0,1D
h = 0,1935D - 1,6s

Tehnički dokument

Legenda

D - spoljašnji prečnik
R - sferni radijus
r - torusni radijus
h - ukupna visina
s - debljina materijala

Plitka torisferična danca su jedan od najodgovornijih delova posuda pod pritiskom. Proces izrade ovih danaca koji mi koristimo zasniva se na relativnom kotrljanju i oblikovanju na hladno po principu BOLDRINI. Ovim procesom moguće je izrađivati danca van standardnih prečnika, odnosno spoljašnji prečnik može biti bilo koje dimenzije u opsegu od 324mm do 2800mm.

Ovaj proces izrade je veoma konkurentan jer je pogodan za izradu danaca u malim serijama ili pojedinačno, za razliku od procesa izvlačenja koji zahteva velike serije zbog izrade pojedinačnih alata. Oblik i dimenzije kao i uslovi izrade su potpuno saglasni sa SRPS M.E0.020.


 

 • Pogledaj - Primer za porudžbinu

  TRV PD - 1200X6 S235JRG2
  PD - plitko dance
  1200 - spoljašnji prečnik
  6 - debljina danca u mm
  S235JRG2 - kvalitet lima S235JRG2 ili neki drugi
Nach oben