PROIZVODNJA

U proizvodji naših proizvoda koristimo materijale proverenih proizvođača od ugljeničnih, austenitnih i obojenih čelika. 

Zavarivanje

Spajanje limenih elemenata ...

U procesu proizvodnje koristimo sledeće postupke zavarivanja:
- REL
- MIG-MAG
- TIG
Posedujemo kvalifikacije svih pomenutih postupaka zavarivanja, kao i sertifikovane zavarivače za svaki od navedenih postupaka.
Posedujemo tehnološki najnaprednije aparate za svaki od postupaka zavarivanja koje koristimo.