PROIZVODNJA

U proizvodji naših proizvoda koristimo materijale proverenih proizvođača od ugljeničnih, austenitnih i obojenih čelika. 

Hladno Oblikovanje

U našem proizvodnom pogonu posedujemo mašine za kružno savijanje metala.

 
Posedujemo tri mašine:

- Trovaljke dužine valjaka 3000mm, maksimalne debljine lima koji se savija 20mm
- Četvorovaljke dužine valjaka 2500mm maksimalne debljine lima koji se savija 16mm.
- Četvorovaljke dužine valjaka 2000mm maksimalne debljine lima koji se savija 10mm.

Vršimo i usluge kružnog savijanja od dostavljenog materijala od strane Naručioca, kao i usluge kružnog savijanja od materijala sa našeg lagera.

Na pomenutim trovaljcima imamo mugućnost i savijanje konusa različitih dimenzija.